Zapytania ofertowe

17.10.2017

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko prawnika w ramach projektu „CIS Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Dokumenty do pobrania

Wyniki zapytania ofertowego

 

01.06.2017

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko prowadzącego warsztaty z zakresu „ABC przedsiębiorczości” w ramach projektu „CIS Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

 

16.02.2017

Zapraszamy do składania ofert na stanowiska: psychologa, doradcy zawodowego oraz terapeuty w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Informacja psycholog-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV  i CD

Informacja doradca zawodowy-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV  i CD

Informacja terapeuta-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV  i CD

17.12.2016

Informacja o wyborze ofert:

Dostawa samochodów użytkowych (Kod CPV 34136100-0) dla warsztatów  w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  szczegóły.

Dostawa sprzętu do warsztatu szwalniczego ( Kod CPV 42715000-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – szczegóły.

07.12.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu do warsztatu szwalniczego ( Kod CPV 42715000-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013732

07.12.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodów użytkowych (Kod CPV 34136100-0) dla warsztatów  w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013747

29.11.2016

Informacja o wyborze ofert:

Dostawa samochodów użytkowych (Kod CPV 34136100-0) dla warsztatów  w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  szczegóły.

Dostawa sprzętu do warsztatu szwalniczego ( Kod CPV 42715000-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – szczegóły. Informacja o unieważnieniu – tutaj.

Dostawa sprzętu do warsztatu szkółkarsko-ogrodniczego (Kod CPV: 34200000-9 oraz 16311100-9) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – szczegóły.

Dostawa sprzętu do warsztatu technicznego (Kod CPV: 31720000-9 oraz 42662000-4 oraz 42924200-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– szczegóły.

Dostawa sprzętu do warsztatu cateringowego ( Kod CPV: 39711211-1, 39222000-4, 39221000-7, 39221150-3, 42921330-0, 39711361-7, 42215200-8, 34928480-6) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – szczegóły.

Informacja o wyborze oferty  na stanowisko informatyka w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wybrana została oferta Pan Mirosława Matuły.

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodów użytkowych (Kod CPV 34136100-0) dla warsztatów  w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  szczegóły lub kopiuj link:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011622.

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu do warsztatu szwalniczego ( Kod CPV 42715000-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym szczegóły lub kopiuj link:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011535.

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu do warsztatu szkółkarsko-ogrodniczego (Kod CPV: 34200000-9 oraz 16311100-9) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu do warsztatu technicznego (Kod CPV: 31720000-9 oraz 42662000-4 oraz 42924200-1) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

 

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu do warsztatu cateringowego ( Kod CPV: 39711211-1, 39222000-4, 39221000-7, 39221150-3, 42921330-0, 39711361-7, 42215200-8, 34928480-6) w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko informatyka w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja –  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

30.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowiska: psychologa, doradcy zawodowego oraz terapeuty w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja psycholog-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

Informacja doradca zawodowy-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

Informacja terapeuta-  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

30.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko prawnika w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja –  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

30.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko informatyka w projekcie  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja –  tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

23.09.2016

Informacja o wyborze koordynatora – tutaj.

07.09.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynatora Projektu pn. „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacja – BIP Powiat Sanocki oraz tutaj. Dokumenty do pobrania formularz ofertowy oraz formularz CV.

02.08.2016

Informacja o wyborze oferty dostawy sprzętu do warsztatu porządkowego – tutaj.

25.07.2016

Ponowne zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do warsztatu porządkowego – 1,2,3,4 i 5

22.07.2016

Informacja o wyborze oferty dostawy sprzętu do warsztatu gastronomicznego – strona 1 i 2.

22.07.2016

Informacja o wyborze koordynatora – BIP.

07.07.2016

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynatora Projektu pn.„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – edycja 2016

Informacja – BIP Powiat Sanocki

07.07.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego finansowanych
 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – edycja 2016

– zapytanie ofertowe – tutaj , specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2

07.07.2016

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dla warsztatu porządkowego finansowanych
 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – edycja 2016

– zapytanie ofertowe – tutaj , specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2

29.01.2015

OGŁOSZENIE

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku ogłasza nabór instruktorów do prowadzenia następujących warsztatów zawodowych:
– barista
– kelner
– pszczelarz
– florysta
– bonzai
– modelowania drzewek
– wykończenia wnętrz
– oklejania samochodów
Warsztaty prowadzone będą dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w ramach projektu „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL.

Szczegółowe ogłoszenie tutaj.

Załącznik nr 1 wzór oferty.

Załącznik nr 2 oświadczenie.

 

 

 

02.10.2014

Protokół z posiedzenia komisji – na prowadzącego warsztaty teatralne – dokument do pobrania tutaj.

 

02.10.2014

Protokół z posiedzenia komisji – na prowadzącego warsztaty taneczne – dokument do pobrania tutaj.

 

02.10.2014

Protokół z posiedzenia komisji – na prowadzącego warsztaty z zakresu rękodzieła – dokument do pobrania tutaj.

 

15.09.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Prowadzącego warsztaty taneczne w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

 

15.09.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Prowadzącego warsztaty z zakresu rękodzieła w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

 

15.09.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Prowadzącego warsztaty teatralne w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

 

06.08.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodu osobowo – dostawczego – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2, deklaracja pochodzenia sprzętu –załącznik 3.

18.07.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę samochodu osobowo – dostawczego – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2, deklaracja pochodzenia sprzętu -załącznik 3.

04.07.2014

Protokół z posiedzenia komisji – dostawa wyposażenia do pracowni cateringowej – dokument do pobrania tutaj.

04.07.2014

Protokół z posiedzenia komisji – dostawa wyposażenia do warsztatu samochodowego – dokument do pobrania tutaj.

04.07.2014

Protokół z posiedzenia komisji – dostawa wyposażenia do warsztatu szkółkarskiego – dokument do pobrania tutaj.

04.07.2014

Protokół z posiedzenia komisji – Specjaliści: Psycholog, Terapeuta, Doradca Zawodowy – dokument do pobrania tutaj.

04.07.2014

UWAGA

Przedłużenie składania ofert na stanowisko informatyka – tutaj i prawnika – tutaj.

22.06.2014

Protokół z posiedzenia komisji – Asystent Koordynator projektu – dokument do pobrania tutaj.

02.07.2014

Protokół z posiedzenia komisji – dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej oraz biura projektu – dokument do pobrania tutaj.

18.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowiska: Psycholog, Terapeuta, Doradca Zawodowy w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

18.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Prawnika  w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

18.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Informatyka  w ramach projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w Poddziałaniu 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

17.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dla warsztatu samochodowego – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

17.06.2014

W ogłoszonym w dniu 16.06.2014 protokole zaszła pomyłka – sprostowanie.

17.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dla warsztatu szkółkarskiego – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

17.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowej oraz biura projektu – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

17.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia dla warsztatu cateringowego – zapytanie ofertowe – tutaj, specyfikacja – załącznik 1, formularz ofertowy – załącznik 2.

16.06.2014

Protokół z posiedzenia komisji – Koordynator projektu – dokument do pobrania tutaj.

05.06.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Asystent Koordynatora Projektu pn.  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe tutaj.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.

29.05.2014

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynatora Projektu pn. „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. POKL.

Zapytanie ofertowe część 1, część 2 , część 3, część 4.

Załącznik nr 1 oferta.

Załącznik nr 2 CV.