Aktualności

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wypełniając wymogi par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek z/s, Zestawienia zmian w funduszu, Informacja dodatkowa) zostały opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku, Prawo lokalne, zakładka Sprawozdania finansowe, Rok 2018.

https://powiat-sanok.pl/bip/bsnh1s0xamrz1iftl1.file

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSC ŻUK

treść ogłoszenia

Dzień Otwarty w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizujemy Dzień Otwarty w CIS w Sanoku

W dniu 26 października 2016 r. została podpisana  umowa pomiędzy Powiatem Sanockim/ Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poszerzenie ich zdolności do zatrudnienia.

 

Naczelnym cel operacyjny projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia do VII 2018 r u 58 osób (35K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym z terenu Powiatu Sanockiego poprzez uczestnictwo w zajęciach CIS.

Główne rezultaty: 58 osób (35K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie wsparciem w programie;33 osób (21K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. będzie poszukującymi pracy po opuszczeniu programu; 13 osób (9K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. po opuszczeniu programu rozpocznie pracę; u 58 osób (35K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. Wzrośnie motywacja i i wiara we własne siły i możliwości, nastąpi wzrost umiejętności z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem; 58 osób (35K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nabędzie umiejętności zawodowe.

Główne zadania obejmują szerokopojętą:

 1. a) reintegrację społeczną prowadzoną przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego, informatyka, prawnika, instruktora tańca i rękodzieła artystycznego rozszerzoną o wyjścia do ośrodków kulturotwórczych, udział w imprezach lokalnych oraz objazdach po inicjatywach lokalnych,
 2. b) reintegrację zawodową poprzez pracę w jednym z pięciu warsztatów zawodowych (technicznym, cateringowym, szwalniczym, ogrodniczo- szkółkarskim lub budowlano remontowym) oraz w warsztatach specjalistycznych tematycznych: barista, kelner, oklejanie aut, modelowanie krzewów, pszczelarstwo, florysta.

Wszyscy będą mogli uczestniczyć w warsztacie ABC Przedsiębiorczości. Dla najbardziej aktywnych przewidziane są praktyki u przedsiębiorców.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 963 185,21zł.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu – 1 863 185,21 zł., w tym ze środków europejskich 1668 707,42 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 194477,79 zł.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodów marki:

 1. Seicento – szczegóły.

2. Polonez Truck – szczegóły.

WYPIEKI UCZESTNIKÓW CENTRUM

Uczestnicy warsztatów: cateringowego (działającego w ramach CIS Nowe Perspektywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz gastronomicznego  szkolą swoje umiejętności kulinarne, ponadto uczą się piec. W ostatnim czasie na specjalne zamówienia klientów Centrum powstały prawdziwe arcydzieła sztuki cukierniczej.

Wszystkich zainteresowanych zamówieniem ciast i tortów okolicznościowych zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Centrum lub telefonicznego: 518 922 200.

 NOWY SPRZĘT

W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W SANOKU

 

Realizacja projektu pn. „CIS Nowe Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ruszyła pełną parą. Zakupiliśmy: maszyny do szycia oraz owerlock, hafciarkę komputerową, drobny sprzęt krawiecki, samochody: Daimlechrysler Sprinter 311 CDI, Opel Vivaro 1.9 DTI, Citroen Berlingo oraz przyczepa ciężarowa, obieraczka do ziemniaków, wózki kelnerskie,  pojemnik termoizolacyjny na kółkach, kosiarki, odśnieżarki i in.

 DZIEŃ OTWARTY

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W SANOKU

19 grudnia 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku odbył się Dzień Otwarty w ramach realizacji projektu pt.: „CIS Nowe Perspektywy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. projektu. Na tę okoliczność przybyli zaproszeni goście: Poseł Na Sejm Rp Pan Piotr Uruski, przedstawiciele władz samorządowych Starosta Powiatu Sanockiego Pan Roman Konieczny, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty Pan Stanisław Chęć, Radni Rady Powiatu, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Dyrektorzy i Kierownicy OPS oraz CIS Pawłosiów, CIS Przemyśl, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw oraz organizacji NGO. Po konferencji goście zostali zaproszeni na przygotowany przez uczestników warsztatu gastronomicznego i cateringowego poczęstunek m.in. roladki szpinakowo – serowe, kolorowe kanapeczki, świeżo pieczony chlebek ze smalcem i ogórkiem kiszonym, koreczki oraz ciasta i kruche ciasteczka. W czasie degustacji trwała ożywiona dyskusja, w czasie której jednogłośnie stwierdzono, że takie inicjatywy jak Centra Integracji Społecznej to wspaniałe instytucje dające wsparcie osobom potrzebujący.


CIS
aktywizuje osoby bezrobotne

Od października 2016 roku Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt pn. CIS Nowe Perspektywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki tej inicjatywie w Centrum powstały nowe warsztaty: cateringowy, szwalniczy, techniczny oraz ogrodniczo – szkółkarskim, a co za tym idzie spora grupa osób znalazła dla siebie zajęcie, dzięki któremu zdobędą nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe, będą mogli skorzystać z praktyk zawodowych, a w niedalekiej przyszłości z zatrudnienia wspieranego u pracodawców.

Centra Integracji Społecznej, to instytucje, które funkcjonują od niedawna (pierwsze powstało w 2006 roku), dlatego też bardzo często spotykają się one z krytyką, ponieważ społeczeństwo i rządzący nie rozumieją potrzeby funkcjonowania tychże zakładów budżetowych, tłumacząc, że od aktywizacji osób bezrobotnych są Powiatowe Urzędy Pracy, a od pomocy ubogim Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dlatego też warto przypomnieć, że CIS są niezbędne w walce z bezrobociem, ponieważ aktywizują bezrobotnych przez pracę w warsztatach oraz w czasie zajęć grupowych i indywidualnych ze specjalistami. Najważniejszą kwestią, jak podkreśla 90% uczestników jest kontakt z ludźmi, wyjście z domu, odejście choć na chwilę od swoich problemów i czucie się potrzebnym w momencie wykonywania zadanych przez instruktorów obowiązków. Bardzo często zdarza się, że osoby pozostające bez pracy, nie umieją sobie poradzić z tą sytuacją, Centrum przez swoje działania wychodzi im naprzeciw, podając w tak trudnym okresie pomocną dłoń.

5 lat

działalności

Centrum Integracji Społecznej

w Sanoku

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku funkcjonuje od 5 lata, w tym czasie podpisano 189 IPZS, z praktyk zawodowych skorzystało 58 osób. 13 osób zostało zatrudnionych w ramach zatrudnienia wspieranego, a 32 osoby podjęło pracę na otwartym rynku pracy. Ponadto wielu uczestników rozpoczęło naukę, w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz atrakcyjności wśród pracodawców.

Centrum to pierwsza tego typu placówka w Polsce utworzona przez Powiat. Zawsze służy radą i wsparciem dla innych CIS, z naszej pomocy skorzystało wiele tego typu instytucji m.in. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło”, Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie i in. Warto także dodać, że m.in. dzięki działalności Centrum, Sanok otrzymał tytuł Samorządu roku 2016 wspierającego rozwój ekonomii społecznej w woj. podkarpackim,
a Gmina Miejska Sanok zwyciężyła w konkursie Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w kategorii Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie. Ponadto w czasie ostatniego Dnia Otwartego zrealizowanego w ramach projektu pn.: CIS Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na forum, działania Centrum poprał i pochwalił Poseł Na Sejm Rp Pan Piotr Uruski, który stwierdził, iż na początku działalności instytucji miał duże wątpliwości, co do jej racji bytu, jednakże, gdy się jej przyglądnął i zaczął dopytywać, to zrozumiał, że tego typu zakłady budżetowe są niezbędne to walki z bezrobociem i poprawą sytuacji życiowej lokalnego społeczeństwa.

Warto dodać, że pomimo ostatniego zamieszania wokół Centrum, instytucja nadal działa realizując swoje cele, cały czas pomagając osobom w potrzebie. Na dzień dzisiejszy w warsztatach Centrum uczestniczy 46 osób, a nabór ciągle trwa.

 

LISTOPAD 2016

 

W dniu 26 października 2016 podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu  „CIS Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,   działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W  ramach projektu doposażamy oraz uruchamiamy warsztaty :

 • Cateringowy
 • Techniczny
 • Szkółkarsko – ogrodniczy
 • Szwalniczy.

Projektem zostanie objęte 50 osób z Powiatu Sanockiego do dnia 30 sierpnia 2018.

LIPIEC 2016

Ruszył projekt pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016”, realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020, dotyczy wypracowania modelowego partnerstwa instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz biznesu na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych ma terenie powiatu sanockiego poprzez zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z wykorzystaniem idei trójstronnego partnerstwa sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego.

W ramach projektu grupa 12 uczestników skorzysta z kompleksowej, 6 miesięcznej reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, pracując w 2 warsztatach zawodowych: gastronomicznym i porządkowym, uczestnicząc w praktykach zawodowych współorganizowanych przez członków partnerstwa oraz w lokalnych imprezach środowiskowych.

Przez cały czas trwania projektu poszukiwać będziemy nowych partnerów, chcących zaangażować się w pracę nad rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmiemy również działania w kierunku animacji form pomocy w tematyce zatrudnienia socjalnego oraz propagowania zatrudnienia socjalnego jako formy przeciwdziałania i ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego.

WRZESIEŃ 2015

IMG_9121

Więcej zdjęć w galerii.

Wycieczka
21.09. 2015 r. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w ramach wyjazdu po inicjatywach lokalnych zapoznawali się z pracą przemyskich spółdzielni socjalnych: „Senior” oraz „Naleśnikarnia Podkarpacka”.
W Wierzawicach uczestniczyli w spotkaniu z pomysłodawcami: Spółdzielni Socjalnej „Dębnianka”, a także Spółdzielni Socjalnej „Pinokio”

Oprócz tego uczestnicy zobaczyli:
– Punkt widokowy Góry Słonne
– Zamek w Krasiczynie
– Starówkę Przemyśla
– Zamek w Łańcucie

 

IMG_8791

Więcej zdjęć w galerii.

Wycieczka
14.09.2015r. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiedzali Muzeum Historyczne w Sanoku, zapoznali się z kolekcją sztuki cerkiewnej i sakralnej oraz galerią Zdzisława Beksińskiego, największą na świecie ekspozycją prezentującą bogatą i różnorodną twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych. W Muzeum Budownictwa Ludowego zaznajomili się z charakterystyką ludności oraz typem budownictwa w Galicji.

IMG_8447

Więcej zdjęć w galerii.

WYCIECZKA
31.08. 2015 r. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku wzięli udział w wycieczce do ośrodka Kiczery w Puławach Górnych w ramach zwiedzania inicjatyw lokalnych, gdzie wysłuchali historii o jego powstawaniu oraz funkcjonowaniu. Ponadto dowiedzieli się o ofertach, z których mogą skorzystać dorośli, młodzież i dzieci, nie tylko w sezonie zimowym ale również i latem.
Uczestnicy skorzystali z przejazdu kolejką linową na szczyt skąd podziwiali przepiękne widoki, zjeżdżali na tyrolce,     a po powrocie do ośrodka spożyli wspólnie smaczny posiłek.

SIERPIEŃ 2015

IMG_8382

Więcej zdjęć w galerii.

WYCIECZKA W BIESZCZADY
W dniu 13.08.2015 r. uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w ramach Objazdu po Inicjatywach Lokalnych wzięli udział w wycieczce, której plan obejmował:
• zwiedzanie muzeum myślistwa „Knieja” w Nowosiółkach, gdzie oglądali ciekawe i interesujące trofea łowieckie
• zwiedzanie cmentarza wojennego w Baligrodzie,
• przejście pod pomnik generała Karola Świerczewskiego w Jabłonkach
• wejście na Połoninę Wetlińską, której szczyt jest doskonałym punktem widokowym
• wspólne biesiadowanie w „Zajeździe pod Caryńską” w Ustrzykach Górnych.

IMG_8365

Więcej zdjęć w galerii.

BIESZCZADZKIE DREZYNY ROWEROWE
05.08. 2015 r. uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w ramach Objazdu po Inicjatywach Lokalnych wzięli dział w nietypowej atrakcji turystycznej, jaką jest przejażdżka jedną z tras bieszczadzkiej drezyny rowerowej      z Uherzec Mineralnych do Stefkowej. Odwiedzili również magiczną zagrodę MagiJa, a także wysłuchali opowieści przewodnika o Karpackim Zbójniku Tołhaju, który został wyrzeźbiony i ustawiony we wsi Orelec.

LIPIEC 2015

17 lipca 2015r. w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku już po raz drugi odbył się Dzień Otwarty CIS, który został zorganizowany w ramach projektu „CIS szansą na lepsze życie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Impreza skierowana była do lokalnej społeczności oraz potencjalnych pracodawców. Celem było zaprezentowanie CIS, jego działań oraz usług. W ramach Dnia Otwartego odbyła się konferencja dotyczącą efektywnej współpracy przedsiębiorców z Centrum Integracji Społecznej w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów, ośrodków pomocy społecznej oraz pracodawcy. Przybyłe osoby mogły od zaplecza zobaczyć CIS, posmakować potraw przygotowanych w pracowni gastronomicznej i cateringowej, a dzieci i młodzież uczestniczyć w atrakcjach zorganizowanych w strefie zabaw.

 IMG_8142

Więcej zdjęć w galerii.

DZIEŃ OTWARTY
Serdecznie zapraszamy  na dzień otwarty Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. WSTĘP WOLNY dla Wszystkich.
plakat

 

 CZERWIEC 2015

IMG_7383 (Copy)

W czerwcu odbyła się druga część warsztatów z zajęć tanecznych, podczas której uczestnicy poznawali nowe tańce i uczyli się nowych kroków.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_8033

Podczas zajęć z rękodzieła artystycznego – filcowania wełny, uczestnicy poznali różne możliwości zabawy z filcem. Uczyli się jakiej wełny i przyrządów należy używać chcąc tworzyć w technice filcowania na sucho i mokro.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_8074

Podczas warsztatów z dziedziny pszczelarstwa, uczestnicy dowiedzieli się  jak prowadzić pasiekę i opiekować się pszczołami. Poznali ciekawe fakty z życia pszczół, oraz poznali różne odmiany miodu. Zapoznali się również z tajnikami pszczelarstwa i posiedli praktyczne umiejętności pszczelarskie.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_8112

28 czerwca w Skansenie odbył się Piknik Rodzinny podczas którego zorganizowano wiele atrakcji, a warsztat Cateringowy przygotował poczęstunek.

Więcej zdjęć w galerii.

 

IMG_8083

27 czerwca 2015r. na dziedzińcu zamkowym w Sanoku odbyło wyjątkowe spotkanie z historią „Wyzywam cię Bartoszu na pojedynek!”  Pokaz zbroi, zwyczajów i turniejów rycerskich przygotowany został przez Rycerzy Ziemi Sanockiej.
Licznie przybyłe rodziny mogły uczestniczyć w zabawach i zajęciach plastycznych oraz skosztować słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Więcej zdjęć w galerii.

 

MAJ 2015

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

IMG_7612

26 maja 2015 r odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania na współpracę pomiędzy Centrum Integracji Społecznej, a Ośrodkami Pomocy Społecznej. Głównym prelegentem był Pan Bartosz Kostecki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracownicy CIS.

Więcej zdjęć w galerii.

 

 

W maju uczestnicy brali udział w zajęciach:

IMG_7502

Szkolenia kelnerskiego podczas  którego  posiedli wiedzę  na temat kelnerowania, układania serwet i zastawy stołowej,oraz podstawowych zasad obsługi Gości.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7554

Teatralnych, które miały na celu ukazanie pracy nad rozwojem osobistym, swoim ciałem, głosem, wyobraźnią, emocjami, oraz w jaki sposób można  spędzać wolny czas. Doskonalili umiejętność  pracy w zespole.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7454

Podczas zajęć tanecznych uczestnicy nie tylko ćwiczyli kroki, lecz także poprawiali swoją sprawność ruchową, koordynację, muzykalność oraz przełamywali barierę wstydu. Rozpoznawali i grupowali różnorodne  tańce.

Więcej zdjęć w galerii.

KWIECIEŃ 2015

IMG_7333

Prace  w warsztacie samochodowym

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7318

Szkolenie z zakresu modelowania drzew i krzewów

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7329

Przygotowanie gleby  do wysiewania nasion i sadzenia.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7304

Uczestnicy warsztatu wykończenia wnętrz.

Centrum Integracji Społecznej poszukuje kandydatów na wolne stanowisko: księgowego, instruktora reintegracji zawodowej w warsztacie cateringowym, oraz pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce nabory.

Więcej zdjęć w galerii.

 MARZEC 2015

 

IMG_7285

29 marca na Rynku Galicyjskim w sanockim skansenie odbył się Kiermasz Wielkanocny. Wzięli   w nim udział uczestnicy CIS. Warsztat cateringowy i gastronomiczny przygotował ofertę przepysznych wyrobów cukierniczych (placki, baby wielkanocne), domowego chleba oraz wyrobów garmażeryjnych.

Więcej zdjęć w galerii.

IMG_7279

W kwietniu uczestnicy warsztatów: szkółkarskiego, cateringowego, wykończenia wnętrz, oraz samochodowego wzięli udział w zajęciach z zakresu florystyki.

Więcej zdjęć w galerii.

 STYCZEŃ 2015

IMG_6932

            6 stycznia 2015 r. uczestnicy i pracownicy CIS zorganizowali bal przebierańców dla swoich pociech. Licznie przybyłe dzieciaki skosztowały pyszności przygotowanych przez warsztat cateringowy i gastronomiczny, bawiły się przy dźwiękach muzyki, wykazały się dużą kreatywnością przy wykonaniu własnej maski karnawałowej oraz brały udział w zabawach przygotowanych przez animatorów.

Więcej zdjęć w galerii.

Grudzień 2014

IMG_6528

W grudniu w ramach reintegracji społecznej uczestnicy projektu CIS szansa na lepsze życie wzięli udział zajęciach artystycznych:tanecznych, teatralnych oraz rękodzielniczych. Oprócz w/w warsztatów uczestnicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących zakładania działalności gospodarczej.

Więcej zdjęć w galerii.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

IMG_6566

           21 grudnia na Rynku Galicyjskim w sanockim skansenie odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy. Wzięli   w nim udział uczestnicy CIS. Warsztat cateringowy i gastronomiczny przygotował ofertę przepysznych wyrobów cukierniczych (placki, pierniczki), domowego chleba oraz wyrobów garmażeryjnych, a dla zmarzniętych barszcz, bigos oraz kawa i herbata.

Więcej zdjęć w galerii.

SPOTKANIE WIGILIJNE

IMG_6665

              22 grudnia w Centrum Integracji Społecznej odbyło się spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy CIS oraz zaproszeni goście. Wspólne śpiewanie kolęd, składanie życzeń i degustacja wigilijnych potraw, przygotowanych przez warsztat gastronomiczny i cateringowy, pozwalały odczuć  świąteczną   i rodzinną atmosferę.

Więcej zdjęć w galerii.

Wrzesień/Październik 2014

Warsztat samochodowy

20140912_115923

•Uczestnicy warsztatu samochodowego kontynuują wyposażanie hali do prac mechanicznych.

Więcej zdjęć w galerii.

Warsztat szkółkarski

IMG_6068

• Warsztat szkółkarski rozpoczął pielęgnację roślin ozdobnych. W dalszej perspektywie będzie zajmował się rozmnażaniem wegetatywnym i generatywnym roślin oraz hodowlą warzyw.

Więcej zdjęć w galerii.

Warsztat wykończenia wnętrz

IMG_5865

• Uczestnicy warsztatu wykończenia wnętrz w ramach zajęć z integracji zawodowej remontują kuchnię w Centrum Integracji Społecznej.

Więcej zdjęć w galerii.

Warsztat cateringowy

IMG_6622

• Uczestnicy warsztatu cateringowego pod okiem swojego instruktora pilnie uczą się przygotowywania i podawania potraw, oraz nakrywania stołów

Więcej zdjęć w galerii.

Wrzesień 2014

10256908_863833276960071_4391976502217914313_n

             W dniu 19 oraz 25 i 30 września uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku wzięli udział w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu CIS szansa na lepsze życie. Odwiedzili oni spółdzielnie socjalne: „Tęczowe Przedszkole” w Nowosielcach,”Gościniec” w Besku, „Katerynki” w Zagórzu,”Karuzela” oraz „Biesy i Czady” w Ustrzykach Dolnych. Spotkali się także z przedstawicielami innych spółdzielni socjalnych: „Źródło” z Poraża, a także „Elpida” z Zagórza. Celem wyjazdów było zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem tego typu działalności oraz procedurą ich zakładania.

Więcej zdjęć w galerii.

 V Bartnik Ziemi Sanockiej

IMG_5772

          W ostatnim dniu wakacji 31.08.2014 na sanockim skansenie odbył się V Bartnik Ziemi Sanockiej, gdzie oprócz pysznego miodu pod wieloma postaciami, sprzętu pszczelarskiego, akcentów muzycznych, udział wzięli uczestnicy i pracownicy CIS w ramach projektu „CIS szansą na lepsze życie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CIS w ramach swoich warsztatów przygotował różne atrakcje dla dzieci, konkursy, gry i zabawy związane z pszczelarstwem, oraz poczęstunek. Licznie przybyłe osoby mogły posmakować potraw, domowego chleba oraz wyrobów cukierniczych przygotowanych w pracowni gastronomicznej i cateringowej.

Więcej zdjęć w galerii.

 II Piknik Rodzinny

 IMG_5461

24.08.2014 r na dziedzińcu zamkowym został zorganizowany II Piknik Rodzinny. Organizatorami pikniku był Powiat Sanocki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Młodzieżowy Dom Kultury. Piknik miał na celu promowanie programu interdyscyplinarnego p/przemocy. Oprócz wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży, uczestnicy mogli posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu różnych zespołów.

Jak co roku do współpracy zaproszeni zostali pracownicy i uczestnicy CIS którzy przygotowali gorące posiłki dla uczestników oraz wyroby cukiernicze.

Więcej zdjęć w galerii.

Dzień Otwarty

 IMG_5594

30 lipca 2014 w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku odbył się Dzień Otwarty zorganizowany w ramach projektu „CIS szansą na lepsze życie”. Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzień Otwarty CIS to impreza mająca na celu zaprezentowanie CIS, jego działań oraz usług, skierowana do lokalnej społeczności oraz potencjalnych pracodawców.

W ramach Dnia Otwartego odbyła się konferencja dotyczącą roli CIS w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz pracodawcy. Zostały przygotowane atrakcje dla dzieci. Przybyłe osoby mogły od zaplecza zobaczyć CIS, posmakować potraw przygotowanych w pracowni gastronomicznej.

 Więcej zdjęć w galerii.

„CIS szansą na lepsze życie”

12 czerwca 2014 Powiat Sanocki podpisał umowę z WUP w Rzeszowie na realizację projektu  „CIS szansą na lepsze życie” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem Projektu jest Powiat Sanocki, bezpośrednim realizatorem Projektu jest na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego Centrum Integracji Społecznej w Sanok.
Termin realizacji od 01.05.2014 r. do 30.09.2015 r.
Biuro Projektu mieści się na  ul. Stróżowska 16 w Sanoku.
Wartość projektu: 1 186 527,36 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Powiatu Sanockiego poprzez uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej            w Sanoku.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • zatrudnienie socjalne w ramach CIS,
 • zajęcia z reintegracji społecznej,
 • zajęcia z reintegracji zawodowej,
 • nauka w jednym z czterech warsztatów zawodowych:

– szkółkarskim,

– cateringowym,

– wykończenia wnętrz,

– podstawowych usług samochodowych (Auto Spa).

Wszelkich informacji udzielamy w Biurze Projektu ulica Stróżowska 16 w Sanoku w dniach pracujących  godzinach od 7.30 – 15.30 osobiście lub pod numerem telefonu 518 922 200.

 

 

28 maja 2014 jesteśmy na ostatniej prostej przed startem projektu „CIS szansą na lepsze życie” będzie to projekt POKL 7.2.1. Zapraszamy na naszą stronę w celu zapoznania się z aktualnościami.

 

30 listopada 2013 zakończyliśmy realizację projektu ” Standardy w Pomocy. Standard CIS.”

 

29 stycznia 2013 zorganizowano konferencję na temat ekonomii społecznej połączoną z oficjalnym otwarciem CIS w Sanoku.

 

21 grudnia 2012 odbyła się pierwsza wspólna wigilia.

 

Od listopada trwają zajęcia reintegracji zawodowej. Prowadzone są zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktycznej nauki umiejętności. Równolegle prowadzone są zajęcia reintegracji społecznej, które maja na celu odbudowanie           i podtrzymanie u uczestników aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, podwyższenia samooceny i poczucia własnej wartości,  funkcjonowania w rodzinie i lokalnej społeczności.

W okresie od 28.10 do 29.10 2012. zapoznano się ze złożonym dokumentami rekrutacyjnymi  potencjalnych uczestników. Przeprowadzone zostały rozmowy kwalifikacyjne a następnie dokonano wyboru 24 uczestników do podjęcia zatrudnienia socjalnego. Pozostali chętni, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne, wpisani zostali na listę rezerwową. Z dniem 30.10.2012r. podpisano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego z 24 uczestnikami.  Po podpisaniu IPZS podjęto czynności związane z uczestniczeniem w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej tj. skierowano 24 uczestników na badania; zakupiono polisę ubezpieczeniową NNW dla uczestników; przeprowadzono szkolenie BHP; zakupiono ubrania robocze; zakupiono materiały do prowadzenia zajęć reintegracji społecznej; zapewniono posiłki dla uczestników oraz środki czystości.

 

16 października 2012 przesłano informacje do ośrodków pomocy społecznej o trwającej rekrutacji uczestników.

 

W październiku przeprowadzono rekrutację pracowników na wolne stanowiska:  specjalista ds. kadr i płac; główny księgowy; specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży i marketingu; specjalista ds. pozyskiwania środków; pracownik  socjalny; koordynator reintegracji; pracownik ds. administracji; instruktorzy zawodu w branży: gastronomicznej, budowlanej i ogrodniczej; informatyk; terapeuta; doradca zawodowy i psycholog.

1 października 2012  uchwałą Zarządu Powiatu został powołany Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

 

23 kwietnia 2012 Wojewoda Podkarpacki przyznał status naszemu Centrum.

 

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku zostało utworzone w dniu 23 września 2011 Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku.